Rada města

Seznam všech projednávaných usnesení na radě města – naleznete zde

Zastupitelstvo města

Výsledky jednání zastupitelstva rozdělené do jednotlivých usnesení – naleznete zde