Usnesení č. 10-69/2020 RM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o spolupráci a poskytování konzultačních služeb. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Yvette Orlit. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Místostarosta/ka

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41