Usnesení č. 10-88/2021 RM schvaluje příspěvek na soukromou MŠ pro L.M. ve výši 900 Kč měsíčně od března 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04