Usnesení č. 13-69/2020 RM nesouhlasí s pořízením reklamy pro Město Mníšek pod Brdy v rámci projektu Sociální vozidlo pro Charitu Starý Knín. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 FO

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41