Usnesení č. 13-83/2021 RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením RD č.p. 174 na pozemku č.parc. 471 k.ú. Mníšek pod Brdy na vodovodní řad vedený v pozemku č. parc. 2905/1 v k.ú. MpB ve vlastnictví Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje za podmínky uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojky mezi investorem a vlastníkem pozemku 2905/1. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33