Usnesení č. 15-103/2021 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Oprava budovy 1a Domova pro seniory, Mníšek pod Brdy” – projektová dokumentace. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Oldřich Šašma. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11