Usnesení č. 15-91/2021 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Licenční smlouvě s FT Technologies, a.s. č. S20190061 ze dne 28. 1. 2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59