Usnesení č. 16-72/2020 RM schvaluje/bere na vědomí přidělení dotace na pořízení schodolezu pro ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886 ve výši 94 300,- Kč a přeposílá finanční prostředky na účet ZŠ. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44