Usnesení č. 18-98/2021 RM souhlasí s konáním závodu v orientačním běhu v Mníšku pod Brdy dne 13. 6. 2021 a s využitím pozemku č. parc. 850/4 pro parkování vozidel za podmínky, že organizátor závodu zajistí organizaci parkování pouze na výše uvedeném pozemku. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40