Usnesení č. 2-86/2021 RM jmenuje Komisi pro územní plánování a rozvoj města ve složení: předsedkyně Magdalena Davis člen Stanislav Jirota člen Jiří Zápal člen Aleš Krákora člen Dana Dvořáková člen Jaroslav Kedaj Členství v Komisi pro územní plánování a rozvoj města musí být v souladu s usnesením RM č. 4-24/2019: V zájmů transparentnosti a předcházení případnému střetu zájmů RM podmiňuje členství v Komisi pro územní plánování limitem maximální plochy pozemků ve vlastnictví člena (fyzické i právnické osoby) komise v k.ú. Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota, a to na 4000 m2. Členem komise nemůže být též osoba podnikající v oboru realit. PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55