Usnesení č. 2-92/2021 RM schvaluje předloženou změnu kapacity lůžek Domova pro seniory Pod Skalkou, Skalecké náměstí 500, Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 92_29.3.2021
Zveřejněno dne: 01.04.21 13:54:10