Usnesení č. 23-89/2021 RM souhlasí s tím, aby byl Oáze Mníšek pod Brdy, z.s. odpuštěn poplatek za pronájem prostor v MKS (2 500 Kč/měs.) a v Pavilonu ZŠ (1 000 Kč/měs.) za měsíce únor a březen 2021 z důvodu přerušení činnosti v důsledku epidemiologické situace. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55