Usnesení č. 24-128/2022 RM schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, a společností BOS s.r.o., Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07