Usnesení č. 24-98/2021 RM bere na vědomí snímkování města Mníšku pod Brdy společností Cyclomedia za účelem aktualizace panoramatických snímků portálu Mapy.cz a souhlasí se vjezdem automobilu do zón s dopravním omezením na území města. RM pověřuje OKS vystavením příslušných povolení k vjezdu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40