Usnesení č. 29-112/2021 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: Novinový stánek se zázemím na náměstí F.X.Svobody, Mníšek pod Brdy – projektová dokumentace. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ing. Dana Dalešická. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31