Usnesení č. 3-114/2021 RM schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Mníšek pod Brdy a společností SmartPlan s.r.o. (IČ: 02474743) na záležitosti v rámci vedení a řízení projektu Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností v Mníšku pod Brdy číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016834 v rámci výzvy 03_19_109 OP Zaměstnanost. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06