Usnesení č. 30-116/2021 RM schvaluje dodatek ke Smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti stezky mezi městem Mníšek pod Brdy a panem D.H. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29