Usnesení č. 34-103/2021 RM souhlasí s povolením výjimky z nejvyššího a nejnižšího počtu žáků, a to max. o 4 žáky ve třídě, skupině či oddělení ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11