Usnesení č. 34/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 18. 13. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 Místostarostka Dalešická uvedla: od 1.1.2022 je v platnosti nový zákon o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.), a proto je potřeba přijmout novou OZV o nakládání s odpady a OZV o vybírání místního poplatku za odpad. O OZV se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata.

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení níže byla přijata.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56