Usnesení č. 6/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje časový limit pro Zprávu Finančního výboru v délce 10 minut. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Dále předseda Finančního výboru Stanislav Jirota stručně shrnul obsah předložené zprávy z jednání Finančního výboru č. 22 ze dne 11. 3. 2021. Na programu jednání byla rozpočtová opatření a informace OSMI o opravách a investicích. Hlasovalo se o usnesení. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51