Usnesení č. 9-71/2020 RM povoluje Jakubovi Svačinovi (IČ: 87144786) provést letecké práce prostřednictvím dronu v areálu hřiště ZŠ Komenského 420 za účelem natočení propagačního videa spolku SK Sportuj pod Brdy dne 6.10.2020. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OSMI

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59