Radnice města v čele s paní Ing. Danou Dalešickou a se rozhodla, že si vezme do své správy mníšecké rybníky a mj. na nich bude provozovat sportovní rybolov. K této činnosti bude mít město konzultace od externí rybářské společnosti (MO Rybáři Bohutín).

Z mé vlastní zkušenosti jsem se setkal většinou s tím, že se o rybníky starají místní rybářské organizace, případně spolky rybářských nadšenců. Proto mě překvapilo toto rozhodnutí, kdy bude sportovní rybolov provozován někým, kdo nejen, že nemá rybářskou školu, ale ani sám není rybářem. Je to odvážný krok a z toho důvodu mě zajímal názor rybářské veřejnosti v Mníšku.

Připravil jsem krátký dotazník, který jsem nechal vyplnit on-line a také ho vytiskl a rozdal rybářům v Mníšku. Otázky směřují na to, jaký dojem měli rybáři z dosavadní péče o rybníky, kdo by se o rybníky dle jejich názoru měl starat a také, zda si od města zakoupí povolenku, která bude pouze na mníšecké rybníky a nebude spojena s žádnými jinými revíry z okolí. Ceny jsem v dotazníku uvedl orientačně, dle informace, co se ke mně donesla. Finální ceník zatím nebyl zveřejněn.

Celkem se ankety zúčastnilo 48 respondentů – z toho 32 on-line, 16 v tištěné podobě.

Výsledky dotazníku naleznete v tom to dokumentu: Výsledky dotazníku – Rybníky v Mníšku pod Brdy.pdf

Detailní odpovědi jsou zde: Výsledky dotazníku – Rybníky v Mníšku pod Brdy_Anonymizováno.xls

Výsledky dotazníku jsem poslal paní Ing. Dalešické, věřím, že ji v péči o mníšecké rybníky budou ku prospěchu.

Ladislav Janík