O výstavbě tohoto areálu jsme se poprvé dozvěděli na zářijovém zasedání zastupitelstva, kde po půlhodinové debatě a bez jakékoli veřejné diskuse byl záměr těsnou většinou zastupitelů, tedy osmi hlasy, schválen. Současně se město smluvně zavázalo, že výstavbu soukromého vlastníka podpoří jak finančně, tak příslibem změny územního plánu.

Přitom jde o projekt úplně nového satelitního sídliště podél Řevnické, kde na ploše přibližně sedmi hektarů má vyrůst skoro dvě stě malometrážních bytů pro tři sta padesát nových obyvatel. To je víc, než mají Zahořany.

Takové nové sídliště naše město ovlivní na desítky let dopředu. Zatíží ho nemalými požadavky na silnice, čistírnu, vodovod a služby. Přitom náklady na většinu z toho ponese město. A to je pro nás nepřijatelné.

Investor i radnice se snaží areál prezentovat jako zařízení sociálních služeb pro aktivní seniory a postižené, které městu pomůže vyřešit nedostatek míst v domově pro seniory. Ve skutečnosti to je úplně normální byznys. Jen pronájem nejlevnějšího bytu zde bude stát minimálně patnáct tisíc bez poplatků, stravy a pečovatelských služeb. S poplatky přes dvacet. Proto se ptáme, kolik důchodců z Mníšku má tak vysoký důchod, že si podobné bydlení bude moci dovolit?

Lednové zasedání zastupitelstva však přineslo v celé věci zásadní zvrat. Radní Vilimovský, bývalý vlastník některých pozemků areálu, rezignoval a radnice zřejmě získala jistou malou ochotu o záměru začít hovořit a diskutovat seriózně. Možná dokonce o tom, jestli město Mníšek pod Brdy takové megalomanské komerční a drahé zařízení vůbec potřebuje.

Podle demografické studie zpracované městem má do roku 2035 stoupnout v Mníšku pod Brdy počet seniorů, kteří potřebují pomoc o 50 osob. To je ale opravdu hodně málo. A proto by tento problém mnohem lépe a levněji vyřešila důkladná oprava a přístavba stávajícího domova na Skaleckém náměstí spolu se zajištěním kvalitní a dostupné terénní služby.

Záměr výstavby nového sídliště pro aktivní seniory na ulici Řevnická považujeme za velmi špatné a nevhodné řešení sociálních potřeb pro mníšecké. Možná vůbec to nejhorší možné. Městu přinese jen další zátěž, další intenzivní výstavbu, další náklady, další výrazný nárůst obyvatel. Přitom našim seniorům, nebo matkám samoživitelkám, nepomůže skoro vůbec.  

Za STAN Mníšek pod Brdy

Ing. Petr Digrin PhD.,

MUDr. Markéta Nováková,

Vlastimil Kožíšek

Bc. Milan Kotouč