Z posledního příspěvku městského architekta vyvstává několik otázek:

  1. Jaké konkrétní úkoly plní ing. Tlustý na městském úřadu, resp. jakým způsobem se podílí na úpravách územního a strategického plánu města?
  2. V článku ing. Tlustý obhajuje změnu ÚP, týkající se územní rezervy R 7. Tato plocha je přitom předmětem několikaměsíční diskuse s občany, protože se týká kontroverzního soukromého projektu seniorského areálu Ambeat,
  3. Na webových stránkách města je přitom k dispozici pouze aktualizace strategického plánu města z roku 2019, stejně tak chybí aktualizace projektů, které se realizují ve městě (poslední stručný přehled projektů v Akčním plánu města je z roku 2020.

Z článku mám dojem, že městský architekt (placený městským úřadem) především lobbuje za realizaci soukromého projektu, který nakoupil pozemky v oblasti RZ a bez schválení změny ÚP by tyto pozemky byly pro investora prakticky bezcenné. Domnívám se proto, že úloha městského architekta by měla spíše směřovat k hledání vyváženého kompromisu mezi zájmy soukromého investora a požadavky občanů, resp. města.

Milan Bochenek

Zpravodaj březen 2022