Nesouhlasíme s dalším rozšiřováním zástavby v Mníšku pod Brdy, Stříbrné Lhotě a v Rymaních a nesouhlasíme se vznikem nového satelitního městečka podél ulice Řevnická. Město však již schválilo smlouvu, kterou se developerovi jasně zavázalo, že novou zástavbu pro přibližně 300 až 400 obyvatel na Řevnické podpoří a že ji tam chce.

Proto zasíláme alespoň seznam základních připomínek k realizaci areálu společnosti Ambeat development a.s., které považujeme za podstatné pro zapracování do smlouvy a do návrhu areálu. Naše připomínky narovnávají nepřiměřené výhody, které společnost Ambeat developmet a.s. od města získala tak, aby byly srovnatelné s ostatními zájemci o rozvoj na území Mníšku pod Brdy, Rymáně a Stříbrné Lhoty:

1: nesouhlasit s umístěním staveb mimo zastavitelné území. Neumožnit zastavění nezastavitelného území i mimo územní rezervu R7. Developer tímto způsobem obchází územní plán obce a rozšiřuje zastavitelnost území skoro o 1/3 plochy. Žádnému developerovi nebylo umožněno realizovat jeho nutnou technickou infrastrukturu mimo zastavitelné území. Základní podmínky pro rozvoj by měli mít developeři podobné. Není možné zvýhodňovat jednorázově jeden záměr a dopředu počítat s umístěním stavby na výjimku podle paragrafu 122 stavebního zákona.

2: povinný příspěvek na základní infrastrukturu města hradit obvyklým způsobem a v řádné výši podle platných zásad města. Pro developera je příspěvek vyčíslen nestandardním způsobem a to pouze platbou za navrhované bytové jednotky (cca 191 bytových jednotek). Vodohospodářské kapacity čerpají i nebytové prostory a zásady města stanovují platbu i za nebytové prostory. Nebytových prostor je v areálu přibližně 3.200 m2 podlahových ploch. To představuje navýšení povinné platby developera z 15.280.000 korun o cca 3.200.000 korun na celkovou přibližnou částku 18.480.000 korun.

Také splatnost příspěvku by měla být nastavena standardně jako u ostatních developerů, tedy přibližně 1/3 částky do 30 dnů po podpisu smlouvy, 1/6 po vydání územního rozhodnutí na první etapu, 1/6 po vydání územního rozhodnutí na druhou etapu, 1/6 po vydání stavebního povolení na první etapu a 1/6 po vydání stavebního povolení na druhou etapu. Platba celé částky po kolaudaci je v případě developerského záměru neakceptovatelná.

Dále příspěvek města ve výši 4.500.000 korun na vnitřní infrastrukturu areálu je naprosto bezdůvodný. Podobný příspěvek nebyl poskytnut žádnému developerovi jiné lokality. Přitom skoro každá z předchozích rozvojových lokalit ostatních developerů následně posloužila k rozšíření a připojení dalších částí obce. Obhajoba příspěvku veřejným zájmem na rozšíření infrastruktury je z tohoto pohledu irelevantní. Navrhujeme silně nadstandardní výhodu zrušit, neboť ji město v minulosti neposkytlo nikomu z developerů.

3: obnova a rozšíření komunikace Řevnická v celém rozsahu je podstatnou podmínkou pro povolení lokality, která jak při výstavbě, tak při provozu, přinese do území zátěž srovnatelnou s provozem celé protilehlé lokality Optreal (srovnatelný počet obyvatel). Investice 2.000.000 korun do komunikace pouze v délce areálu je zcela nedostatečná. Do smlouvy navrhujeme zapracovat povinnost developera provést před výstavbou souvislou údržbu celé délky ulice Řevnická vyrovnáním a výměnou živičného krytu. Po výstavbě, která dozajista komunikaci zničí, pak její kompletní rekonstrukci a rozšíření.

4: nepřebírat a neprovozovat infrastrukturu a tento velký závazek města ze smlouvy vypustit, neboť dle slov developera jde o zařízení – areál seniorského komerčního nájemního bydlení. Nejde tedy o běžnou výstavbu rodinných či bytových domů (alespoň podle slov developera) s předpokladem stěhování nových obyvatel a plátců daně do města. Valná většina obyvatel areálu budou klienti společnosti Ambeat nebo jiné dceřiné společnosti skupiny, kteří budou bydlet v bytech bez osobního vlastnictví. Trvale hlášených nájemníku zde bude minimum a je pro město silně nevýhodné, udržovat areál na vlastní náklady bez odpovídajícího příjmu ze sdílených daní. Navrhujeme, aby náklady na provoz a údržbu areálu logicky hradil provozovatel a většinový vlastník areálu, ten který zde bude provozovat svoji komerční činnost. Město také neprovádí údržbu parkovišť v obchodní zóně, ani zde v noci nesvítí a neudržuje veřejné osvětlení. Úkol města není snižovat náklady komerčním subjektům na jejich obchodní aktivity na úkor daňových poplatníků.

5: přistupovat k této výstavbě jako k jakékoliv jiné komerční záležitosti, protože argumenty společnosti Ambeat rozhodně nesvědčí o tom, že se jedná o skutečně sociální projekt, který bude sloužit potřebným. Na bydlení v tomto areálu dosáhnou jen majetní a doporučení Ambeatu získat v této souvislosti dotační titul stejně jako podpora ze strany dětí či příbuzných je zcela irelevantní. Svědčí jen a jen o tom, že projekt je rázu komerčního nikoliv sociálního.

Ing. Hana Kotoučová, PhD.

Ing. Petr Digrin, PhD.

Vlastimil Kožíšek

Bc. Milan Kotouč, DiS.

Bc. Marie Šretrova

MuDr. Markéta Nováková

Daniela Páterová, DiS.