Paní starostka Magdalena Davis přislíbila opravu Řevnické ulice a její následnou rekonstrukci ve spolupráci s investorem areálu pro seniory, společností Ambeat development a.s.. Záměr byl prezentován na setkání občanů a zastupitelů s investory seniorního bydlení, které se konalo dne 12. 1. 2022.

V první fázi by mělo dojít k opravě výtluků a provizornímu zpevnění krajnice o cca metr, jak uvedla paní Ing. Weidenhofferová (vedoucí OSMI). Tato oprava by měla být v úseku křižovatky ulice Řevnické s ulicí Pod Skalkou – téměř k budově vodárny , na jednání uvedeno k domu č. popisné 1340. Oprava by měla podle vedoucí OSMI proběhnout v průběhu letošního roku. Veškeré tyto opravy budou financovány z prostředků města  a bude jim dána, podle slov paní Weidenhofferové, prioritizace. 

(záznam z jednání – prezentace paní Weidenhofferové)
(záznam z jednání – doplnění po dotazu paní Šretrové)

Následující opravy by měly být financovány investorem areálu pro seniory, kdy bylo podle vyjádření paní starostky sjednáno následující. Prostředky, které měly být příspěvkem města na vnitřní infrastrukturu areálu pro seniory ve výši 4,5 mil. Kč, budou ze smlouvy vypuštěny, tzn. Město nebude přispívat na vnitřní infrastrukturu areálu. Prostředky, které jsou v podstatě povinným příspěvkem investora na ČOV budou v částce 4,5 mil. Kč  poskytnuty městu dříve, na rozdíl od zbývajícího příspěvku. Na jednání bylo řečeno, že k úhradě společností Ambeat development a.s. dojde  „do určité doby od získání stavebního povolení“. Závazek investora k alokaci 4,5 mil. Kč na opravu Řevnické ulice by měl být zapracován do Plánovací smlouvy, netrpělivě tak čekáme na zveřejnění aktualizovaného znění.
(záznam z jednání – shrnutí paní starostky)

Jsme velmi rádi, že bylo přihlédnuto k připomínkám občanů v tomto bodě, děkujeme jak městu, tak zástupcům společnosti Ambeat development a.s. za jejich vstřícné jednání a zohlednění nespokojenosti občanů. Doufáme, že celá realizace bude dotažena do zdárného konce a kromě oprav ulice Řevnická, bude vybudován také chodník, který povede podél ulice Řevnická v celé její délce, i toto bylo na jednání paní Weidenhofferovou zmíněno.

Manželé Janíkovi