hlasovalo se:
Protinávrh usnesení: ZM pověřuje RM rozpracováním varianty Obora pro nový MÚ a
vyhlášením soutěže na návrh této stavby. Současně pověřuje RM zadáním zpracování studie
na využití stávajícího MÚ a jeho rekonstrukci.
PRO 2 PROTI 0 ZDRŽELI SE 11

Hlasování: PRO 2 PROTI 0 ZDRŽELI SE 11
Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35