Hlasování o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením investičního příspěvku Junáku na dostavbu
klubovny o 125 000 Kč, a to přesunem z položky zeleň města.
Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč
PROTI PROTI PRO PROTI PRO
Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová
PRO PRO PROTI — ZDRŽELA SE
Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský
PROTI PROTI PROTI PRO PROTI
PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 1 (Páterová)

Hlasování: PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 1 (
Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04