hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města souhlasí, aby z paragrafu 3639 byla alokována částka 500 000 Kč na studii
využití budovy stávajícího městského úřadu.
Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč
PROTI PROTI PRO PROTI PRO
Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová
PRO PRO PROTI — PRO
Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský
PROTI PROTI PROTI PRO PROTI
PRO 6 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0

Hlasování: PRO 6 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04