Hlasovalo se o dalším návrhu usnesení zastupitele Jiroty:
Zastupitelstvo města ukládá Radě města zahájit ve spolupráci s právníky přípravné práce pro
udělení právní subjektivity jídelně ZŠ Komenského 420.
Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová
PRO PRO — PRO —
Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová
— — PRO — PROTI
Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský
PRO PRO — PROTI PRO
PRO 7 PROTI 2 ZDRŽELI SE 0

Hlasování: PRO 7 PROTI 2 ZDRŽELI SE 0

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56