Hlasovalo se o protinávrhu:
Zastupitelstvo města schvaluje zařadit bod 23) Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 jako
první bod na příští zasedání ZM.
Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová
PROTI PROTI PRO PROTI —
Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová
PRO PRO PROTI — PRO
Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský
PROTI PROTI PROTI PRO PROTI
PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0

Výsledek hlasování: Usnesení nebylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56