Usnesení č. 1-102/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 102 dne 23. 6. 2021. PRO 3   PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 102_23.6.2021
Zveřejněno dne: 01.07.21 09:14:00