Usnesení č. 1-107/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 107 dne 18. 8. 2021. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 107 z 18.8.2021
Zveřejněno dne: 24.08.21 06:49:25