Usnesení č. 1-111/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 111 dne 22. 9. 2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 111 z 22.9.2021
Zveřejněno dne: 23.09.21 10:23:27