Usnesení č. 1-115/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 115 dne 9. 11. 2021. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 115 z 9.11.2021
Zveřejněno dne: 10.11.21 12:59:25