Usnesení č. 1-118/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 118 dne 8.12.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 118 z 8.12.2021
Zveřejněno dne: 14.12.21 09:41:37