Usnesení č. 1-120/2021 RM schvaluje program jednání Rady města č. 120 dne 20. 12.2021. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 120 z 20.12.2021
Zveřejněno dne: 22.12.21 09:05:31