Usnesení č. 1/13/2020 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Miroslava Vilimovského a Vlastimila Kožíška, návrhovou komisi ve složení Marie Šretrová a Radko Sáblík, a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka podala návrh, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá, a to z důvodu připojení části zastupitelů on-line. O návrhu se hlasovalo.

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04