Usnesení č. 1-133/2022 RM schvaluje program jednání Rady města č. 133 dne 28. 4. 2022. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 133 z 28.4.2022
Zveřejněno dne: 02.05.22 11:57:53