Usnesení č. 1-135/2022 RM schvaluje program jednání Rady města č. 135 dne 11. 5. 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 135 z 11.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:48:50