Usnesení č. 1-137/2022 RM schvaluje program jednání Rady města č. 137 dne 25. 5. 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 137 z 25.5.2022
Zveřejněno dne: 27.05.22 09:42:17