Usnesení č. 1/14/2021 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Martinu Pochmanovou a Vlastimila Kožíška, návrhovou komisi ve složení Marie Šretrová a Miroslav Vilimovský a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka podala návrh, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá, a to z důvodu připojení části zastupitelů on-line. O návrhu se hlasovalo.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51