Usnesení č. 1/15/2021 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Stanislava Jirotu a Petra Digrina, návrhovou komisi ve složení Markéta Nováková a Šárka Slavíková Klímová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Starostka dále podala návrh, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá, a to z důvodu připojení části zastupitelů distančně. O návrhu se hlasovalo:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 26.06.21 17:20:12