Usnesení č. 1/16/2021 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Radko Sáblíka a Vlastimila Kožíška, návrhovou komisi ve složení Andrea Midkiff a Petr Digrin a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 1. Schválení programu zasedání Starostka seznámila přítomné s programem, který zastupitelé minulý týden obdrželi, a dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k programu anebo žádá o doplnění programu. Zastupitelka Páterová požádala o zařazení bodu ohledně vzniku pracovní skupiny „svazková škola“. Starostka navrhla, že veškeré informace shrne v rámci bodu 3) Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ – není tedy potřeba vkládat jako samostatný bod programu. Zastupitelka Páterová souhlasila. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Hlasovalo se o programu zasedání ZM tak, jak byl předložen:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02