Usnesení č. 1/17/2021 Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Stanislava Jirotu a Markétu Novákovou, návrhovou komisi ve složení Radko Sáblík a Marie Šretrová a Dinu Rišianovou zapisovatelkou zápisu. PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Z důvodu distanční účasti některých zastupitelů starostka navrhla, aby všechna následující hlasování byla jmenovitá. O návrhu se hlasovalo:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56