Usnesení č. 1-67/2020 RM schvaluje program zasedání rady města č. 67 dne 31.8.2020. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OKS

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 67 z 31.8.2020 na ÚD
Zveřejněno dne: 02.09.20 06:16:15