Usnesení č. 1-71/2020 RM schvaluje program zasedání Rady města č. 71 dne 5.10.2020. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Místostarostka

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59