Usnesení č. 1-73/2020 RM schvaluje program zasedání Rady města č. 73 dne 26.10.2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 73 z 26.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 02.11.20 14:22:29