Usnesení č. 1-76/2020 RM schvaluje navržený program zasedání Rady města č. 76 dne 12.11.2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 76 z 12.11.2020_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:58:10