Usnesení č. 1-77/2020 RM schvaluje předložený program zasedání Rady města č. 77 dne 16.11.2020. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 77 z 16.11.2020_na ÚD
Zveřejněno dne: 23.11.20 13:58:26